תמונות
וידאו

כישלון אתרי ההיכרויות בעולם האמיתי

כישלון אתרי ההיכרויות בעולם האמיתי

אתרי היכרויות מהווים כיום פלטפורמה וירטואלית למערכות יחסים ניסיוניות. המרחב הווירטואלי מאפשר מפגש בין אנשים באזור "נייטרלי". מפגש מסוג זה בין זרים לא יכול היה להתרחש בעולם האמיתי.

הדיאלוג שנוצר באתרי היכרויות והחשאיות שמאפשרים אתרים אלה מעניקים לגולש תחושה של חיסיון מוחלט, לצד פרופילים מפורטים ועדכניים. האתר החליף בתי מלון כמקום למפגש ראשוני בין זרים ומאפשר מפגש פסודו-ממשי. אך תחושת הביטחון אינה אלא אשליה; האינטראקציה הווירטואלית מושפעת מאותו מצב שבו כל אחד מהצדדים תופס עצמו כרואה ובלתי נראה.

לא קשה להצביע על קושי מסוים בהגדרת מבנה הכוחות בין המחפשים בני או בנות זוג באתרי היכרויות, ולו בגלל עדכון שקרי או חלקי של פרטיהם האישיים. רישום כוזב – החל מתמונה מרוטשת וכלה בזהות שלמה גנובה – מהווה נקודת תורפה המקשה על המעבר בין מערכת יחסים וירטואלית למפגש אמיתי. כשזרים נפגשים בבתי מלון המפגש נתפש מראש כמפגש "תאווה", הסביבה הנייטרלית מרמזת כי אותו מפגש לא יוכל להתממש בביתו או בחייו של אף אחד מבני הזוג ולכן הם אנוסים לממש אינטימיות מסוימת ביחסים במקום זר.

המשך מאמר